سوالات مهم مسیحیت 

عیسی نجات دهنده دنیا1-شاگردان مسیح را نام ببريد؟ شمعون ملقب به (پطرس)و برادرش آندرياس – يعقوب پسر حلفی- يوحنا- متي-فيليپس- توما- برتوما- شمعون غیور- تدي- یعقوب پسر زبدي- يهودا اسخريوط


2-كتاب مقدس از چند كتاب تشكيل شده؟ 66كتاب(39 كتاب عهد عتيق و 27 كتاب عهد جديد

3-كتابهاي موسي را نام ببريد؟ ( پيداش- خروج- لاويان- اعداد-تثنيه)مجموع اين 5 كتاب تورات نام دارد

4-عيسي در چه شهري و كجا به دنيا آمد؟ در اورشليم بيت الحم در اصطبل

5- عيسي مسيح در كجا مصلوب شد؟ در اورشليم در تپه جلجتا ?جلجتا به زبان عبری یعنی جمجمه

6-عيسي مسيح در كجا دستگير شد؟ در اورشليم در باغ جتسيماني

7-عيسي مسيح را كداميك از شاگردان و به چند سکه فروخت؟ يهوداي اسخريوطي به 30 سكه نقره

8- نام ياران زن كه همراه مسيح بودند؟ جوانا(يونا)- سوسن- مريم مجدليه- خواهر مريم مجدليه و مرتا

9- حكم اعظم در كتاب مقدس چيست؟ ( متی 28: 19-18 ) آنگاه عيسي جلو آمد و به ایشان فرمود:((تمام اختيارات آسمان و زمين به من داده شده است.پس برويد و تمام قومها را شاگرد من سازيدو ايشان را به اسم پدر و پسر و روح القدس غسل تعميد دهيد

10- تعميد يعني چه؟ تفسيري از مرگ- دفن- و رستاخيز عيسي مسيح و اعتراف يك ايماندار در ملا عام تعميد علامت پاكي از گناهان و شروع يك زندگي جديد در مسيح را تعميد مي گويند

11- انجيل عهد عتيق كدام كتاب است؟ كتاب یوشع

12- مسيح يعني چه؟ مسح كننده

13- عيسي يعني چه؟ برگزيده- نجات دهنده تمام دنيا

14-عمانوئیل يعني چه؟ خدا با ماست

15-انجيل يعني چه؟ خبر خوش

16- مسيح كي بود؟ تجلي قابل رويت خدا بود كه در مقطعي خاص از زمان جسم گرفت و انسان شد و در ميان ما زيست تا كفاره گناهان ما را بپردازد.(يوحنا ۱ )در آغاز کلام بود و کلام با خدا بود و کلام، خدا بود؛ همان در آغاز با خدا بود.همه‌چیز به‌واسطۀ او پدید آمد، و از هر آنچه پدید آمد، هیچ‌چیز بدون او پدیدار نگشت.

17- پدر آسماني مسيح كي بود؟ خداي پدر

18- پدرزميني مسيح كي بود؟ يوسف

19- برادران مسيح را نام ببريد؟ يعقوب- یهودا – شمعون و يوسف

20- اولين معجزه مسيح چي بود و در كجا؟ تبديل كردن آب به شراب در يك عروسي در قاناي جليل

21-اولين شهيد مسيحيت چه كسي بود؟ استفان

22-تولد تازه يعني چه؟ يعني پس از توبه دريافت طبيعت روحاني و ايمان به عيسي مسيح كه با ادغام ايمان و توبه تولد تازه به دست مي آيد

23- نجات يعني چه؟ يعني اينكه به واسطه تولد تازه(ايمان به عيسي مسيح) اين شانس به من داده مي شود كه از فرزندان خدا شويم و نتيجه توبه و ايمان نجات مي شود

24- يك يا دو آيه به دلخواه حفظ شود؟

25- تثليث يعني چه؟ يعني خدا داراي يك ذات در سه شخصيت است يعني وحدانيت كامل را در تثليث و تثليث را در وحدانيت عبادت مي كنيم

26-پروتستان يعني چه؟ يعني اعتراض كننده

27-كاتوليك يعني چه؟ يعني جامع

28- ارتدوكس يعني چه؟ يعني تعليم صحيح

29- آيين هاي كليسايي كدامند؟ شام آخريا اشاء رباني و تعميد

30- عیسی مسیح از کجا به آسمان صعود کرد؟ بیت عنیا

31 -چرا مسيحي شديد؟ با توجه به شرایط خود پاسخی مناسب پیدا کنید.

32-یك داستان از داستانهاي كتاب مقدس را بگوييد؟

33-اصول مسيحيت چيست؟ توبه- ايمان- تولد تازه- نجات- سقوط انسان(گناه)- صليب- رستاخيز عيسي مسيح- الوهيت عيسي- رستاخيز ثانويه عيسي- كليساو…..16 تامورد هست كه همين مقدار كفايت ميكند

34-آيا شاگردان مسيح پيش از مرگ مسیح تعمید می دادند؟ يوحنا(4 ) بله درواقع شاگردان عیسی مردم را غسل می دادند نه خود او

35-اولين شاگردان مسيح چه كساني بودند؟ شمعون ملقب به پطرس و آندریاس برادرش

36- منظور مسيح از شستن پای شاگردان چه بود؟ (يوحنا 13: 17-13 ) شما مرا استاد و خداوند مي خوانيد و درست مي گويد چون همينطور نيز هست. حال اگر من كه خداوند و استاد شما هستم پاهاي شما را شستم شما نيز بايد پاهاي يكديگر را بشوييد. من به شما سرمشقي دادم تا شما نيز همينطور رفتار كنيد. چون مسلمان خدمتكار از اربابش بالاتر نيست و قاصد نيز از فرستنده اش مهم تر نمي باشد. در زندگي سعادت در اين است كه به آنچه مي دانيد عمل كنيد

37-عيسي پس از زنده شدن براي اولين بار خود را به چه كسي نشان داد؟ مريم مجدليه

38- چرا عيسي با مثلها با مردم سخن مي گفت؟ چون درك اسرار پادشاهي خدا به مردم داده نشده است

39- آيه مربوط به تثليث در كتاب مقدس چيست؟ (یوحنا 4:23) اما زماني مي آيد و در واقع همين الان است كه پرستندگان واقعي ((پدر))طالب چنين پرستندگاني هست

40- مسيحيت يعني چه؟ يعني راه و روش درست زندگي كردن

41-عيسي مسيح چند سال پيش به دنيا آمد؟ تاریخ محاسبه بر اساس سال میلادی که در حال حاضر در آن می باشیم

42-عشاء رباني چيست؟ يك آيئن كليسايي است كه در كليساها انجام مي شود براي آمرزش گناهان ما كه درآن عيسي خداوندبه واسطهء خون خودش پيمان جديدي با انسانها بست

43- يك معجزه كه در 4 انجيل تكرار شده؟ دادن نان و ماهي به 5000 نفر

44-اولين انجيل كدام بود؟ لوقا كه براي روميان بود(خطاب به روميان

45- نيقوديموس چه كسي بود؟ ( یوحنا 3) يكي از سران فريسي بود كه در مورد تولد تازه از عيسي مسيح سوال كرد

46-پيام يحيي چه بود؟ ( متی 11: 3 ) بعد از من كسي مي آيد كه از من تواناتر است و قبل از تولد من او بوده و من حتي لايق آن نيستم كه بند كفش او را ببندم

47 -نام پدر و مادر يحيي چه بود؟ زكريا و اليزابت

48- چه كساني جنازهء عيسي را دفن كردند؟ يوسف رامه اي و نيقوديموس

49-در عهد عتيق خداوند خود را به چه شكلي به همه نشان مي داد؟ ابر و آتش(اول پادشاهان 10:8) وقتي كاهنان از قدس بيرون مي آمدند ناگهان ابري خانهء خداوند را پر ساخت

50-چرا عيسي مسيح روي صليب رفت؟ به خاطر آمرزش گناهان ما

51-عيد پسح چيست؟ (خروج 12: 21-27 ) آنگاه موسي بزرگان قوم را نزد خود خواند و به ايشان گفت: ((برويدو بره هايي براي خانواده هايتان بگيريدو براي عيد پسح آنها را قرباني كنيد. خون بره را در طشت بریزید و بعد با گياه زوفا خون را روي تيرهاي دو طرف در و سر در خانه هايتان بپاشيد. هيچ كدام از شما نبايد در آن شب از خانه بيرون رود.آن شب خداوند از سرزمين مصر عبور خواهد كرد تا مصريان را بكشد ولي وقتي خون را روي تيرهاي دو طرف در و سر در خانه هايتان بپاشيد. هيچ كدام از شما نبايد در آن شب از خانه بيرون رود. آن شب خداوند از سرزمين مصر عبور خواهد كرد تا مصريان را بكشد. ولي وقتي خون را روي تيرهاي دو طرف در و سر در خانه هايتان ببيند از آنجا مي گذرد و به ((هلاك كننده)) اجازه نمي دهد كه وارد خانه هايتان شده شما را بكشد. برگزاري اين مراسم براي شما و فرزندانتان يك قانون دائمی خواهد بود.وقتي به آن سرزميني كه خداوند وعدهء آن را به شما داده وارد شديد عيد پسح را جشن بگيريد . هرگاه فرزندانتان مناسبت اين جشن را از شما بپرسند بگوييد((عيد پسح را براي خداوند بمناسبت آن شبي جشن مي گيرند كه او از مصر عبور كرده مصري ها را كشت ولي وقتي به خانه هاي ما اسرائيلي ها رسيد از آنها گذشت و به ما آسيبي نرساند.))قوم اسرائيل روي بر خاك نهاده خداوند را سجده نمودند

52-آيه طلايي يا قانون طلايي كتاب مقدس چيست؟ (متي 12:7 ) پس آنچه مي خواهيد ديگران براي شما بكنند شما همان را براي آنها بكنيد . اين است خلاصهء تورات و كتب انبيا

53-انجيل كوچك كداميك از آيه هاي كتاب مقدس است؟ (يوحنا 16:3 ) زيرا خدا بقدري مردم جهان را دوست دارد كه يگانه فرزند خود را فرستاده است تا هر كه به او ايمان آورد هلاك نشود

54-نحوهء دريافت نجات چيست؟ نجات فقط از طريق فيض عيسي مسيح مي آيد

55-دعا چيست و دلايل دعا كردن چيست؟ ارتباط بين ايماندارو خداوند نه براي اينكه ارادهء خداوند به سوي ما جلب شود بلكه ما با ارادهء خدا هم جهت شويم

56-انجيل هاي هم نظر كدامند؟ متي – مرقس – لوقا

57-چرا 10 فرمان روي دو لوح نوشته شد؟ چون 4 تا از احكام در مورد ارتباط انسان با خدا مي باشد و 6 تاي ديگر در مورد ايمانداران با همديگر است و به اين علت كه خدا به ارتباط ايمانداران احترام مي گذارد

58-دعاي مسيح براي شاگردانش چه بود يا دعاي ما بايد چگونه باشد؟ (متي 6: 9-13 )
اي پدر ما كه در آسماني
نام مقدس تو گرامی باد
ملكوت تو برقرار گردد
خواست تو آنچنان كه در آسمان مورد اجراست بر زمين نيز اجرا شود
نان روزانه ما را امروز نیز به ما ارزاني دار
خطا هاي ما را بیامرز چنانكه ما نيز آنان را كه به ما بدي كرده اند مي بخشيم
ما را از وسوسه ها دور نگاه دار و از شیطان حفظ فرما
زيرا ملكوت و قدرت و جلال تا ابد از آن توست.( آمين )

59-آخرين نبي چه كسي بود؟ يحيي

60- شباهت عيسي و موسي چه بود؟ هر دو رهايي بخش بودند . موسي مردم را از مصر و عيسي مردم را از گناه رهايي بخشيدند

61-چه كسي زير صليب عيسي را گرفت و او را كمك كرد؟ شمعون قيرواني

62 -آخرين جمله اي كه مسيح روي صليب گفت چه بود؟ (یوحنا 19:30) تمام شد

63-مسيح روي صليب از خدا چه پرسيد؟ (متی 27:46) ((ايلي ايلي لما سبقتني)) يعني ((خداي من . خداي من چرا مرا تنها گذاشته اي؟))

64-مريم چگونه حامله شد؟ بوسيله روح القدس

65-عيسي در مورد يحيي چه گفت؟ (متی 11:11) گفت در زمين از يحيي بزرگتر زاده نشده و در آسمان كوچكترين از يحيي بزرگتر است و يحيي همان الياس موعود است

66-نام دو فرشته خداوند كه در كتاب مقدس نام برده شده است؟ ميكائيل و جبرئيل

67-كدام فرشته به مريم مژده داد كه عيسي را خواهد زائيد؟ جبرائيل

68-آيا به قيامت اعتقاد داريد و نظرخود را در مورد قیامت بگوييد؟ بله-انسان هر كاري كه امروز انجام ميدهد ميوهء آن را فردا خواهد خورد . بله قيامت وجود دارد و همه در حضور خداوند خواهند ايستاد و طبق اعمال خودشان بازخواست مي شوند. مسیح مرد وزنده شد یعنی مردو قیام کرد و ما ایمان به مردن و برخاستن از مردگان که همان قیام است داریم پس قیامت هم وجود دارد

69–انبياء چه كساني هستند و معلمان چه كساني هستند؟ انبياء يعني كساني كه با الهام از خداوند پيغامي مِي آورند.معلمان يعني كساني كه كلام خداوند را به ديگران تعليم مي دهند.كساني كه معجزه مي كنند. كساني كه بيماران را شفا مي دهند . كساني كه عطاي رهبري و هدايت مردم را دارند. كساني كه عطاي سخن گفتن به زبانهايي را دارند كه قبلا نیاموخته اند.

70- عيد نخل را توضيح دهيد؟ روزي كه عيسي سوار بر كره الاغ وارد اورشليم ميشود….سوال چرا كره الاغ چرا با اسب و يا قاطر و يا….نيامد؟چون الاغ را سمبل صلح و دوستي است…آن روز يهوديان از او با برگهاي درخت نخل پذيرائي كردند و جلوي پاي مسيح گذاشتند

71- آيا تمامي انبياء قدرت معجزه داشتند؟ نبي كسي كه از طرف خدا باشد و واسطه بين ما و خدا باشد…..پس نبي بايد يك كار خاص داشته باشد مثل موسي و يا ايلياو…..اما تمام معجزهء ها همان است كه از طرف خدا وحي و يا پيام را مي رساند و خداوند با آنها صحبت مي كنند كه اين خود يك معجزه است

72- اعمال رسولان را چه كسي نوشت؟ ادامهء لوقا بود

73- عيسي مسيح در زمان كدام پادشاه به دنيا آمد؟ هيروديس

74- عيسي مسيح در زمان كدام پادشاه مصلوب شد؟ پنطیوس پيلاطوس

75-جانشين يهوداي اسخريوطي چه كسي بود و چگونه انتخاب شد؟ بین یوسف و ماتیاس قرعه افتاد و ماتیاس به قید قرعه انتخاب شد

76-انجيل عهد عتيق به چه چيزي اشاره دارد؟ به پيماني كه خدا توسط موسي با قوم خود بست

77-آخرين كتاب چه نام دارد؟ مكاشفه كه روياهاي يوحناي رسول است

78-سه عید مهم مسیحیان ؟ تولد مسيح – عيد قيام -عید پنطیکاست

79-روز تولد مسيح چه تاريخي است؟ روز 25 دسامبر كريسمس نام جشني است در آيين مسيحيت كه به منظور گراميداشت زادروز مسيح برگزار ميشود. بسياري از اعضاي كليساي كاتوليك روم و پيروان آيين پروتستان كريسمس را در روز 25 دسامبر جشن گرفته و بسیاری آن را در شامگاه روز 24 دسامبر برگزار مي كنند.همچنين اعضاي بيشتر كليساي ارتودوكس در سراسر دنيا نيز روز 7 ژانویه را به عنوان عيد ميلاد جشن مي گيرند

80-عيد قيام چيست؟ روز یکشنبه بعد از جمعه الصلیب میباشد و روزی که مسیح از مردگان برخاست و شاگردان رفتند و قبر را خالی دیدند

81-هدف كليسا چيست؟ هدف كليسا اين است كه ايمانداران در معرفت خدا ايمان و محبت رشد نمايند دوستي و مشاركت داشته باشند

82-مبناي مسيحيت يا (فونداسيون)مسيحيت چيست؟ پدر – پسر- روح القدس

83-عيسي در مورد دو حكم اعظم خداوند چه فرمود؟ (لوقا 10:27) 1 خداوند خدای خود را با تمام دل با تمام جان با تمام قوت و با تمام فکرت دوست بدار .2 همسایه ات را نیز دوست بدار همانقدر که خود را دوست میداری

84-سه چيز((اصل)) بزرگ كه پولس رسول (يكي از ياران نزديك مسيح)به آنها اشاره مي كنند چيست؟ ايمان- محبت- و اميد بزرگتر از همه محبت است

85-عید پنطیکاست چه روزیست؟ پنطیکاست 50 روز بعد از قیام مسیح که هفته هفتم میشود و عید یهودیان هم هست عید برداشت محصول … و در آن روز روح القدس بر کسانی که در همان خانه ای که آخرین بار مسیح عشای ربانی را انجام داد قرار گرفت و همه از روح القدس پرشدند

86-یکی ازدلایلی که می خواستند مسیح را سنگسار کنند چه بود؟ بارها و بارها ادعای خدایی کرد

87-یوحنا رسول چه کسی بود؟ یوحنا یکی از شاگردان مسیح و تنها کسی بود که به مرگ طبیعی می میرد البته جفا می بینه و اون را توی ظرف روغن داغ می اندازنش ولی جان سالم بدر می بره و به جزیره ی تبعید می شود که درسال 101 بعد از میلاد مسیح به مرگ طبیعی می میره

88-هدف اصلی یوحنا چه بود؟ می خواهم با خواندن این انجیل ایمان بیارن تا متوجه بشن که عیسی پسر خداست. (یوحنا 30:20) ولی همان مقدار نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی همان مسیح فرزند خداست و با ایمان به او زندگی جاوید بیابید

89- یوحنا رسول از کلمه ایمان چند بار استفاده کرده؟ 100 بار

90-کلمه نور در کتاب مقدس چند بار آمده؟ 21 بار

91-شاخه پروتستان از کدام کشور و توسط چه کسی ایجاد شد؟ توسط مارتین لوتر کشیش آلمانی در کشور آلمان در سال 1592 میلادی

92- خداوند از چه چیزها ی نفرت دارد؟ ( امثال 6 16:19) هفت چیز می باشد (1 نگاه متکبرانه)( ۲ زبان دروغگو )(3 دستهایی که خون بی گناه را می ریزند)( 4 فکری که نقشه های پلید می کشد)( 5 پاهای که برای بدی کردن میشتابد)(6 شاهدی که دروغ می گوید )(7 شخصی که در میان دوستان تفرقه می اندازد)

93-ده فرمان که در کتاب مقدس آمده نام ببرید؟ (خروج 20)
1 من خداوند خالق تو هستم که تو را از اسارت و بندگی مصر آزاد ساختم
2 تو را معبود دیگری جز من نباشد. هیچ تصویری از آنچه در آسمان و
یا بر روی زمین و یا در آب است، نساز و آنها را پرستش ننما
3 نام خدای خالقت را بیهوده بر زبان نیاور (از آن سو استفاده نکن)
4 روز شنبه را به یاد داشته باش تا آن را مقدس بداری
5 پدر و مادرت را احترام بگذار
6 قتل نکن
7 زنا نکن
8 دزدی نکن
9 شهادت دروغ نده
10 چشم طمع به مال و ناموس دیگران نداشته باش

94-برخی مسیحیان در روز جمعه از خوردن چه چیزی اجتناب می کنند؟ از خوردن گوشت.به مناسبت روزی که مسیح مصلوب شد

95-عیسی مسیح در مورد غذاهای ناپاك و حلال چه فرموده است؟ عیسی مسیح فرمود كه همه غذا ها پاك و حلال است و چیزی که انسان را ناپاک می سازد آن غذایی نیست كه می خورد،بلكه آن ناپاکی شرارتی است كه از قلبش صادر می شود و او را ناپاک می کند و باعث زنا،دزدی،قتل،حسادت و غرور می گردد

96-مسیحیان چه مقدار از درآمد خود را به خداوند تقدیم می کنند؟ یک دهم درآمد خود را

97- آیا طلاق در مسیحیت درست است؟ خیر، زیرا عیسی مسیح فرمود:آنچه را كه خدا پیوست،انسان جدا نسازد.بنابراین طلاق به هر علتی غیر از خیانت (زنا )ممنوع میباشد.

98-تمامی تعالیم مسیح در چه چیزی خلاصه می شود؟ محبت

99-بعضی از نامها و صفات خداوند را نام ببرید؟ قادر مطلق،خداوند،شبان نیکو،پدر آسمانی،نجات دهنده،قدوس،عادل،زنده،متعال ،پادشاه،داور و خالق ابدی

100-محبت چیست؟ محبت روح عیسی مسیح است و هنگامی که عیسی مسیح روح خود را در ما قرار می دهد در آن موقع می توانیم تمامی مردم حتی دشمنان خود را مانند عیسی مسیح محبت کنیم.

101-اشرف مخلوقات كیست؟ انسان

102–خدا به آدم و حوا چه فرمود؟ خدا فرمود كه از میوه تمامی درختان باغ بخورند،به جز درخت معرفت نیک و بد،زیرا اگر بخورند خواهند مرد و آن درخت در وسط باغ عدن قرار داشت

103-دشمن خدا چه نام دارد؟ ابلیس یا شیطان.

104-مقصود از اینكه عیسی بره خداست یعنی چه؟ زیرا عیسی مسیح برای گناهان بشر قربانی شد

105-عیسی مسیح در چه سنی خدمت خود را به خدا آغاز كرد؟ در سن 30 سالگی.

106-عیسی مسیح در چه سنی مصلوب شد؟ در سن 33 سالگی

107-كسی كه عیسی مسیح را 3 بار انكار كرد چه نام دارد؟ شمعون ملقب پطرس

108-رساله(نامه)اول یوحنا در مورد محبت مسیح چه می گوید؟ ما محبت واقعی را از مسیح آموخته ایم،زیرا او جان خود را در راه ما داد تا ما نیز جان خود را در راه برادران خود بدهیم.

109-چه کسانی تا پاي صليب همراه عیسی مسیح بودند؟ مریم مادر عیسی -خاله عیسی- مریم زن کلوپا و مریم مجدلیه

110-به غیر از مریم چه کسی به وسیله روح القدس آبستن شد؟ الیزابت

111-کتاب عهد عتیق به زبان عبری چه نام دارد؟ تنخ

112-نام عیسی مسیح به زبان عبری چیست؟ یَشوع

113- بزرگترین معجزه عیسی مسیح چه بود ؟ یوحنا (11) زنده کردن ایلعازر برادر مریم ومرتا 4 روز پس از مرگ