تغییر مذهب

انسانها آزاد آفریده شده و به دنیا آمده اند, از این رو طبق قانون  UN هر فرد آزاد و بالقی میتواند بدون محدودیت, روش زندگی و اعتقادات مذهبی و دینی خود را انتخاب نماید ولی از آنجایی که دولتهای دیکتاتوری با روشهای غیر انسانی و تحمیلی مانع تصمیمات شخصی انسانها می شوند از این رو برای افراد آزادیخواه و خوش اندیش تنبیهای سنگینی از قبیل زندان, شکنجه و اعدام را پایه گذاری می نمایند تا باعث تغییر نظر و تمایل انسانهای ازاد گرا شوند.

به همین خاطر اینجانب با کمک دوستان و همفکران آزادیخواه تصمیم به کمک به انسانهای آزادیخواه را گرفته و پروسه ای برای افرادی که تمایل به تغییر مذهب خود را دارند برنامه ریزی کرده ایم.

مراحل تغییر مذهب

 • مطالعه مبانی مسیحیت برای پی بردن به حقانیت ایمان مسیحی.
 • مطالعه کتاب مقدس برای آشنایی با اصول مسیحیت.
 • تمایل قلبی و اعتقادی به مسیحیت.
 • انجام غسل تعمید, که شما بصورت رسمی مسیحی خوانده خواهید شد.
 • گرفتن سند رسمی یا گواهی نامه رسمی مسیحیت

 

چرا باید کتاب مقدس و مبانی مسیحیت را مطالعه کرد؟

 •  تمایل و اعتقاد قلبی به مسیحیت پیدا کردن 
 • برای آمادگی پیدا کردن برای تعمید  
 • برای آمادگی پیدا کردن برای پناهندگی

شما باید توجه داشته باشید که بدون داشتن اطلاعات کامل از مسیحیت, کشیشهای ما شما را تعمید نمیدهند. به عبارت دیگر اگر کشیشهای ما تشخیص بدهند که شما قلباً و واقعاً به مسیحیت تمایلی ندارید و فقط برای گرفتن مدرک رسمی مسیحیت و بعد از آن اعلام پناهندگی تقاضای تعمید را دارید از دادن تعمید به شما خود داری خواهند کرد. 

اما گروه ما در این راه کمکها و راهنمایی های لازم را فراهم کرده تا از گرفتن تعمید نامه برای شما اطمینان حاصل کنیم.

این را به خاطر داشته باشید که هیچ کلیسای اقدام به تعمید افراد بی ایمان نمی نماید و این یکی از بزرگترین اشتباهات ایرانیان عزیز می باشد که بدون تعمید نامه رسمی و معتبر اقدام به پناهندگی می نمایند و کیس آنها بدون هیچ شانسی مردود شده و منفی می گیرند و بعد از گذشت 2 تا 3 سال زندگی در کمپ در کشور ثالث و صرف هزینه ای زیاد مجبور به ترک آن کشور شده و پلیس آنها را از کشور اخراج خواهد کرد.

دو اشتباه بزرگ ایرانیان در رابطه با پناهندگی از طریق تغییر مذهب به این قرار است:

1- نداشتن تعمید نامه رسمی:

از نظر UN داشتن یک تعمید نامه معتبر از یکی از کلیساهای معتبر جزء ارکان اصلی است, ولی افراد بدون در نظر گرفتن این رکن اصلی اقدام به گرفتن تعمید از یکی از کلیساهای موجود در ترکیه و یا کشورهای اطراف می نمایند که از نظر  UN   به دلیل سوء استفاده های بیشمار توسط ایرانیان در سالهای گذشته دارای اعتبار کافی نمی باشد.(هر چند گرفتن غسل تعمید در ایران تقریبا غیر ممکن است و همچنین کلیساهای ترکیه هم دیگر به راحتی ایرانیان را تعمید نمی دهند )

2- اعلام پناهندگی بعد از تعمید:

یکی دیگر از اشتباهات اصلی و کلیدی ایرانیان, اعلام پناهندگی درست بعد از گرفتن تعمید می باشد.

شما باید توجه داشته باشید که تنها پروندهای مورد توجه UN قرار میگیرد که تقاضا کننده بتواند ثابت کند جانش به علت تغییر مذهب در کشور محل تولد و محل اقامت در خطر می باشد و این در صورتی قابل اثبات است که فرد تغییر دین داده شده برای مدتی در کشور خود زندگی کرده باشد.

این غیر ممکن است که شما بعد از گرفتن تعمید در کشور ثالث و بدون برگشتن به ایران  جانتان در خطر باشد, چون هیچکس و هیچ ارگانی از تغییر دین شما با خبر نیست, پس شما چگونه فکر می کنید که جانتان در خطر است. 

دوستان در پاسخ می گویند (اگر دولت ایران بفهمند که ما تغییر دین داده ایم) نکته کلیدی همین (اگر) است.

اگر شما این راز را به کسی نگوید و در جای بازگو نکنید هیچ دلیلی برای احساس خطر ندارید, بنابراین هیچ دلیلی برای پناهندگی نخواهید داشت.

UN به شما خواهد گفت که شما میتوانید به کشور خود بازگشته و به کسی چیزی نگویید بنابراین خطری شما را تهدید نخواهد کرد. 

و به همین سادگی پرونده شما مردود شده و بعد از 2 تا 3 سال سرگردانی با صرف هزینه های سرسام آور به ایران برگردانده خواهید شد.

بنابراین داشتن تعمید نامه رسمی, اعتبار کلیسای تعمید دهنده و محل اقامت کلیسا در یکی از کشورهای آمریکای شمالی و بعضی کشورهای اروپای از نکات حیاتی شانس پناهندگی میباشد.

شما پس از گرفتن تعمید باید به ایران بازگشته و پس از گذراندن چندین ماه در ایران به یکی از کشورهای همسایه دارای دفاتر UN رفته و اعلام پناهندگی کنید. اطلاعات بیشتر را پس از توافق ما برای تعمید به شما داده خواهد شد.

 

چرا سازمان و کلیسای ما

 • مرکزیت کلیسای ما در کانادا می باشد.
 • این کلیسا جزء یکی از قدیمیترین و معتبرترین کلیساهای کانادا با ده ها هزار عضو میباشد.
 • سالانه هزاران انسان آزاده را در سراسر دنیا به مسیحیت رهنمود می نماید.
 • با توجه به شرایط و موقعیت ایرانیان و خطرات بالقوه برای کشیشان خود, جان اعضای خود را به خطر انداخته  تا به ایرانیان آزاده برای رهایی از کفر و رسیدن به رستگاری کمک کند.

قابل توجه است که شما بدانید که این کلیسای کانادایی یکی از معدود کلیساهایی می باشد که حاضر به تعمید دادن ایرانیان شده است.

ما به شما راهنماییهای لازم در مورد چگونگی اعلام پناهندگی و شرایطی که باید رعایت کنید را خواهیم داد. 

اگر تمایل به گرفتن تعمید نامه دارید می توانید از طریق تماس با ما از شرایط موجود اطلاع پیدا کنید و یا به وب سایت ما مراجعه کنید.