غسل تعمید

برای ایرانیان

مراحل تغییر مذهب

  • مطالعه مبانی مسیحیت برای پی بردن به حقانیت ایمان مسیحی.
  • مطالعه کتاب مقدس برای آشنایی با اصول مسیحیت.
  • تمایل قلبی و اعتقادی به مسیحیت.
  • انجام غسل تعمید, که شما بصورت رسمی مسیحی خوانده خواهید شد.
  • گرفتن سند رسمی یا گواهی نامه رسمی مسیحیت

352

Approved projects

120

Returning cusomers

17

Award nomination

23

Years of experience

درباره کلیسای ما

مرکزیت کلیسای ما در کانادا می باشد و جزء یکی از قدیمیترین و معتبرترین کلیساهای کانادا با ده ها هزار عضو میباشد که سالیانه هزاران انسان آزاده را در سراسر دنیا به مسیحیت رهنمود می نماید.
با توجه به شرایط و موقعیت ایرانیان و خطرات بالقوه برای کشیشان خود, جان اعضای خود را به خطر انداخته تا به ایرانیان آزاده برای رهایی از کفر و رسیدن به رستگاری کمک کند.
قابل توجه است که شما بدانید که این کلیسای کانادایی یکی از معدود کلیساهایی می باشد که حاضر به تعمید دادن ایرانیان شده است.

دو اشتباه بزرگ ایرانیان در رابطه با پناهندگی از طریق تغییر مذهب:

1- نداشتن تعمید نامه رسمی و معتبر

2- اعلام پناهندگی بلافاصله بعد از تعمید

تماس با ما

برای ما پیغام بگذارید در اولین فرصت با شما تماس خواهیم گرفت.